หน้าแรก แนะนำ {แผนที่} ดุสิตา สวน ติดต่อ ภาพถ่าย

สถานที่ตั้งและแผนที่ของป่าละอู

ป่าละอูอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สามารถเดินทางจากกรุงเทพฯ และภาคเหนือได้โดยเส้นทางหลักหมายเลข A4 และถนนเลี่ยงเมืองหัวหินหมายเลข 4 เลี้ยวขวาจากถนนเลี่ยงเมืองที่สัญญาณไฟจราจรแรกเข้าสู่หัวหินถนนป่าละอู-หัวหิน (สาย 3219) หากเดินทางมาจากภาคใต้ให้ใช้ถนนเลี่ยงเมืองหมายเลข 4 ที่ไปทางจังหวัดเพชรบุรี เลี้ยวซ้ายที่สัญญาณไฟจราจร

หากเดินทางจากหัวหิน ให้ใช้ถนนสายป่าละอู (3218) ไปถึงสัญญาณไฟจราจร แล้วตรงไปตามถนน (3219) อีก 50 กม. ร้านอาหารดุสิตาอยู่ด้านซ้ายมือของถนนระหว่างทางไปน้ำตกป่าละอูซึ่งเดินทางต่อไปอีก 10 กม. มีป้ายสีฟ้าที่ริมถนนของสมาคมการท่องเที่ยวของรัฐ

หมายเหตุ : เส้นทาง 3219 ผ่านทางเดินป่าของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน มีป้อมตำรวจสองแห่งคอยตรวจ

 

All photos on this page taken along route (3219).

หน้าแรก แนะนำ {แผนที่} ดุสิตา สวน ติดต่อ ภาพถ่าย
แผนที่ป่าละอู : ไม่เทียบระยะ  ชะอำ
     ทิศเหนือ  
   A
4
  
 « ไปนำ้ตก       
          
  สะพาน ~ ]  [ ~ แม่นำ้ปราณบุร       
  
สวนชมวิวป่าละอ
  ถนน บาย-พาส
4

|
   หั
 
 ป่าละอู « 50 กิโลเมตร ทางทิศตะวันตกของหัวหิน
3219
สัญญาณไฟจราจร ···    
  
ร้านอาหารดุสิตา
   |  
 
  ปราณบุรี